Homepage > Disclaimer

Disclaimer

De site www.ornetourisme.com, on line in de tweede versie sinds April 2004, is het eigendom van het Tourisme 61 - 86, rue Saint Blaise - 61000 ALENCON

RESPECT VAN DE WET – DOEL VAN DE GEGEVENS
De informatie die u betreft en die verzameld wordt middels de verschillende formulieren is alleen bedoeld voor het Tourisme 61. U heeft het recht tot toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die u betreffen (art. 34 van de wet "bescherming persoonsgegevens"). Zend ons een mail naar : tourisme61@orne.fr om van uw recht gebruik te maken.

 

EIGENDOM EN RECHT

De foto’s, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, logos, kaarten, beeldenseries of niet, alsmede al het werk geïntegreerd in de site, zijn het eigendom van het Tourisme 61 of derden die het Tourisme 61 toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Reproductie op papier of per computer van de site en de documenten die zijn gereproduceerd is alleen toegestaan om uw verblijf voor te bereiden in het departement van de Orne, daarbij elk gebruik voor reclame en/of commercie en/of informatie uitsluitend, conform aan de bepalingen van artikel L 122-5 van de wet op intellectueel eigendom, zonder voorafgaande toestemming van het Tourisme 61. 

HYPERLINKS

Het aanbrengen van een hyperlink naar de site www.ornetourisme.com vergt een voorafgaande schriftelijke toestemming van het Tourisme 61. Als u een hyperlink op uw site wilt maken naar onze site, dans dient u dus contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon voor de site. Het Tourisme 61 kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van de sites die aangeduid worden door een hyperlink vanaf de site www.ornetourisme.com en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de producten, de diensten etc. die beschikbaar zijn op of via deze sites.

BEPERKTE VERANTWOORDELIJKHEID

De gebruiker gebruikt de site op eigen risico. In geen geval kunnen het Tourisme 61 of de partners en tussenpersonen verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materieel, in de vorm van verlies van gegevens of een programma, financiële schade, voortvloeiend uit het gebruik van deze site of van alle verbonden sites. De inhoud van deze site wordt gepresenteerd zonder enige garantie van welke aard dan ook. toegang tot de producten en diensten gepresenteerd op de site kan beperkt zijn. U dient er zich van te vergewissen dat de wet van het land waar u inlogt toegang tot de site toestaat.